Tenaga Pengajar

DOSEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA FKIP UNTAD

Klik nama Dosen untuk melihat CV
No Nama Dosen Tetap  

NIDN

Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT* Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7)
1 Prof. Dr. H.Baharuddin Hamzah, MS., S.Farm 0013045707 13/04/57 Guru Besar Prof.Dr., MS, S.Farm S1 : IKIP Malang

S1 : STIFA Palu

S2: ITB Bandung

S3:Unhas Makassar

S1, Pend.

Kimia

S1, Farmasi

S2, Kimia

Analitik

S3,  Kimia

Analitik

2 Prof. Daud K. Walanda, M.Sc., Ph.D 0014126407 14/12/64 Guru Besar Prof. MSc.,

Ph.D

S1: IKIP Manado

S2: New Castle

S3: New Castle

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Anorganik

S3, Kimia

Anorganik

3 Prof. Mery Napitupulu, M.Sc., Ph.D 0004126705 04/12/67 Guru Besar Prof. MSc.,

Ph.D

S1: IKIP Medan

S2: New Castle

S3: New Castle

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Anorganik

S3, Kimia

Anorganik

4 Prof. Dr. Hj. Siti Nuryanti, M.S. 0019015907 19/01/59 Guru Besar Prof,

M.S

Dr.

S1 : IKIP

Yogjakarta

S2 : UGM-

Yogjakarta

S3: UGM-

Yogjakarta

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Organik

S3, Kimia

Organik

5 Dr. H. Tahril, M.Si., M.Pd.I., M.P 0006076303 06/07/63 Lektor Kepala M.Si,

M.Pd.I,

M.P,

Dr.

S1 : IKIP U.

Pandang

S2 : Unhas

Makassar

S2  : STAIN

Datukarama, Palu

S2  : Untad

Palu

S3   :Unhas

Makassar

S1, Pend.

Kimia

S2, Biokimia,

S2, Pend. Agama Islam

S2, Agribisnis

S3, Biokimia

6  Dr. H. Suherman, M.S 0031125635 31/12/61 Lektor Kepala MS.,

Dr.

S1 : IKIP U.

Pandang

S2: ITB Bandung

S3: Univ.

Airlangga

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Fisik

S3,

Lingkungan

7 Dra. Sri Hastuti Virgianti P., M.Si 0004096311 04/09/63 Lektor Kepala Dra.

M.Si

S1 : IKIP Manado

S2: Unpad Bandung

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

8 Drs. Anang Wahid MD, M.Si., Ph.D 0009106902 10/09/69 Lektor Kepala M.Si,

Ph.D

S1 : IKIP

Malang

S2: UGM

Yokjakarta

S3: New  Castle

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Organik

S3, Kimia

Organik

9 Drs.Supriadi, M.Si 0031125776 31/12/57 Lektor kepala Drs.

Msi

S1 : IKIP U.

Pandang

S2:  ITB

Bandung

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Organik

10 Dra. Minarni Rama Jura, M.Si 0017116207 17/11/62 Lektor Kepala Dra.

M.Si

S1: IKIP

Manado

S2: UNPAD

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

organik

11 Dr. Tri Santoso, M.Si 0019066408 19/06/64 Lektor kepala Drs, M.Si,

Dr.

S1: IKIP   Bandung

S2: ITB Bandung

S3 : Univ. Negeri Surabaya

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

S3, Pend.

Sains

12 Drs. Paulus Hengki Abram, Ph.D 0002106206 02/10/62 Lektor

kepala

Drs.

Ph.D

S1: IKIP Manado

S3: New Castle

S1, Pend.

Kimia

S3, Kimia

Anorganik

13 Dra. Vanny Maria Agustina Tiwow., M.Sc., Ph.D 0027076506 27/07/65 Lektor Kepala Dra., MSc.

Ph.D

S1: IKIP Manado

S2: New Castle

S3: New Castle

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Anorganik

S3, Kimia

Anorganik

14 Dr. Irwan Said, M.Si 0027046706 27/04/67 Lektor Kepala M.Si

Dr.

S1: IKIP U. Pandang

S2: UNHAS

Makassar

S3: UNHAS

Makassar

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

S3, Kimia

Analitik

15 Dra. Hj. Sri Mulyani S, M.Si 0017066711 17/06/67 Lektor Kepala Dra.

M.Si.

S1 : IKIP U.

Pandang

S2 : UNHAS

Makassar

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

16 Dr. Siang T. Gonggo, M.Si 0017036703 17/03/67 Lektor Kepala S.Pd

M.Si.

Dr.

S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  ITB

Bandung

S3 :  ITB

Bandung

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Fisik

S3, Kimia

Fisik

17 Dr. Jamaludin M. Sakung, S.Pd., M.Kes 0017047203 17/04/72 Lektor Kepala S.Pd., M.Kes

Dr.

S1: UNTAD Palu

S2: UNPAD

Bandung

S3: UNHAS

Makassar

S1, Pend.

Kimia

S2, Biokimia Kesehatan

S3, Gizi Kesmas

18 Dr. Sitti Aminah, M.Si 0005056507 05/05/65 Lektor Kepala Dra.

M.Si.

Dr.

S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  ITB

Bandung

S3 :  ITB

Bandung

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

S3, Kimia

Analitik

19 Ratman, S.Pd., M.Si 0015077303 15/07/73 Lektor Kepala S.Pd., M.Si. S1 : UNTAD Palu

S2 : UNHAS

Makassar

S1, Pend.

Kimia

S2, Ilmu

Kimia

20 Dr. Hj. Ijirana, S.Pd., M.Si 0030126906 30/12/69 Lektor Kepala S.Pd.,

Msi.,

Dr.

S1 : UNM-

Makassar

S2 :  UNHAS

Makassar

S3 : Univ. Neg.

Surabaya

S1, Pend. Kimia

S2, Biokimia

S3, Pend.

Kimia

21 Dr. Afadil, S.Pd., M.Si 0024067505 24/06/75 Lektor Kepala S.Pd., M.Si.,

Dr.

S1 : UNTAD Palu

S2 :  UNHAS

Makssar

S3 : Univ. Neg.

Surabaya

S1, Pend.

Kimia

S2, Ilmu

Kimia

S3, Pend.

Sains

22 Drs. I Made Tangkas, M.Kes 0005086608 05/08/66 Lektor Kepala Drs., M.Kes S1: IKIP Manado

S2: UNPAD

Bandung

S1, Pend.

Kimia

S2, Biokimia Kesehatan

23 Dr. Sitti Rahmawati, S.Pd., M.PKim 0021107107 21/10/71 Lektor Kepala S.Pd., M.Pkim

Dr.

S1: UNTAD   Palu

S2: ITB

S3:ITB

S1, Pend.

Kimia

S2, Pengajaran

Kimia

S3, Kimia Fisika

24 Purnama Ningsih, S.Pd., M.Si., Ph.D 0010127404 10/12/74 Lektor S.Pd.,

Msi.,

Ph.D

S1: UNTAD   Palu

S2: UNPAD

Bandung

S3: New Castle

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Analitik

S3, Elektrokimia

25 Dr. Kasmudin Mustapa, S.Pd., M.Pd 0007117406 07/11/74 Lektor Dr.

S.Pd., M.Pd

S1 : UNTAD

Palu

S2 :  UN-

Malang

S3:  UN-

Malang

S1, Pend.

Kimia

S2, Pend.

Kimia

S3: Tek.

Pend.

26 Yuli Nurmayanti, S.Pd., M.Sc 7739240017 23/07/77 Asisten Ahli S.Pd.

M.Sc

S1 : UNTAD

Palu

S2 :  UGM

Yogyakarta

S1, Pend.

Kimia

S2, Kimia

Anorganik

27 Detris Poba, S.Pd., M.Pd 0027128703 27/12/87 Asisten Ahli S.Pd.

M.Pd

S1 : UNTAD

Palu

S2 :  UN-

Malang

S1, Pend.

Kimia

S2, Pend.

Kimia

28 Magfirah, S.Pd., M.Pd 0007128905 07/12/89 Asisten Ahli S.Pd.

M.Pd

S1 : UN-

Malang

S2 :  UN-

Malang

S1, Pend.

Kimia

S2, Pend.

Kimia