Tenaga Pengajar

Nama dosen tetap institusi yang terdaftar sebagai dosen tetap Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Tadulako berdasarkan SK 034/DIKTI/Kep/2002, dalam tabel di bawah ini :

 

No. Nama Dosen Tetap  

NIDN**

Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal PT Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 H.Baharuddin Hamzah 00-1304-5707 13/04/1957 Guru Besar

(***)

Prof.Dr., MS, S.Farm. S1 : IKIP Malang

S2: ITB Bandung

S3:Unhas Makassar

S1, Pend. kimia

S2, Kimia Analitik

S3,Kimia Analitik

2 Daud K. walanda 00-1412-6408 14/12/1964 Guru Besar

(***)

Prof. MSc., Ph.D S1: IKIP Manado

S2: New Castle

S3: New Castle

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Anorganik

S3, Kimia Anorganik

3 Mery Napitupulu 00-0412-6705 04/12/1967 Guru Besar

(***)

Prof. MSc., Ph.D S1: IKIP   Medan

S2: New Castle

S3: New  Castle

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Anorganik

S3, Kimia Anorganik

4 Hj. Siti Nuryanti 00-1901-5907 19/01/1959 Lektor kepala

(***)

Prof. Dr. MSi S1 : IKIP

Yokjakarta

S2 : UGM-

Yoyakarta

S3: UGM-

Yoyakarta

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Organik

S3, Kimia Organik

5 H. Tahril 00-0608-6303 06/08/1963 Lektor Kepala

(***)

Dr. MSi S1 : IKIP U. Pandang

S2 : Unhas Makassar

S3:Unhas Makassar

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia

S3, Biokimia

6 Anang Wahid M Diah 00-0910-6902 10/09/1969 Lektor Kepala

(***)

MSi,

Ph.D

S1 : IKIP   Malang

S2: UGM

Yokjakarta

S3: New  Castle

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Organik

S3, Kimia Organik

7 Sri Hastusi Virgianti P. 00-0409-6311 04/09/1963 Lektor Kepala

(***)

Dra. MSi S1: IKIP Manado

S2: UNPAD

Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Analitik

8 H. Suherman 00-3112-5635 31/12/1961 Lektor Kepala

(***)

Dr. MS., S1 : IKIP U.

Pandang

S2 : ITB Bandung

S3 : Univ.     Airlangga

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Fisik

S3, Lingkungan

9 Tri Santoso 00-1906-6408 19/06/1964 Lektor kepala

(***)

Drs. MSi S1: IKIP   Bandung

S2: ITB Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Analitik

10 Supriadi 00-3112-5876 31/12/1958 Lektor kepala

(***)

Drs. MSi S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  ITB Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Organik

11 Minarni R.J 00-1711-6207 17/11/1962 Lektor Kepala

(***)

Dra. MSi S1: IKIP Manado

S2: UNPAD

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia organik

12 PH. Abram 00-0210-6206 02/10/1962 Lektor

kepala

 

 

Drs. , Ph.D S1: IKIP Manado

S2: IHE Delf TheNether

Land

S3: New Castle

S1, Pend. Kimia

S2, Limnology and Wetland

S3, Kimia anorganik

13 Vanny MA. Tiwow 00-2808-6506 28/08/1965 Lektor Kepala

(***)

Dra., MSc. Ph.D S1: IKIP Manado

S2: New Castle

S3: New Castle

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Anorganik

S3, Kimia Anorganik

14 Sitti Aminah 00-0505-6507 05/05/1965 Lektor Kepala

(***)

Dra. MSi S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  ITB  Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Analitik

15 Irwan Said 00-2704-6806 27/04/1968 Lektor Kepala

(***)

Dr. MSi S1: IKIP U. Pandang

S2: UNHAS

Makassar

S3: UNHAS

Makassar

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia

S3, Kimia Analitik

16 Hj. Sri Mulyani S. 00-1706-6811 17/06/1968 Lektor Kepala

(***)

Dra. M.Si. S1 : IKIP U.

Pandang

S2 : UNHAS

Makssar

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia

17 Siang T. Gonggo 00-1803-6803 18/03/1968 Lektor Kepala

(***)

Dr. M.Si. S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  ITB   Bandung

S3 :  ITB   Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Fisik

S3, Kimia Fisik

18 Jamaluddin M.Sakung 00-1704-7203 17/04/1972 Lektor Kepala

(***)

S.Pd., M.Kes S1: UNTAD Palu

S2: UNPAD

Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kesehatan masyarakat

19 I Made Tangkas 00-0508-6608 05/08/1966 Lektor Kepala

(***)

Drs. M.Kes S1: IKIP Manado

S2: UNPAD

Bandung

S1, Pend. Kimia

S2, Kesehatan Masyarakat

20 Ratman 00-1507-7303 15/07/1973 Lektor Kepala

(***)

S.Pd., M.Si. S1 : UNTAD Palu

S2 :  UNHAS

Makssar

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia

21 Sitti Rahmawati 21/10/1971 Lektor

(***)

S.Pd., M.Pkim S1: UNTAD   Palu

S2: ITB

Bandung

S1, Pend. kimia

S2, Pengajaran Kimia

22 Ijirana 00-3012-6906 30/12/1969 Lektor Kepala

(***)

Dr. S.Pd., Msi S1 : IKIP U.

Pandang

S2 :  UNHAS

Makssar

S3 :  UNNES

Surabaya

S1, Pend. Kimia

S2, Biokimia

S3, Pendidkan IPA

23 Afadil 00-2406-7505 24/06/1975 Lektor Kepala

 

S.Pd., Msi S1 : UNTAD Palu

S2 :  UNHAS

Makssar

S3 :  UNNES

Surabaya

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Fisik

S3, Pendidikan IPA

24 Purnama

Ningsih

00-1012-7404 10/12/1974 Lektor

(***)

S.Pd., MSi., Ph.D S1: UNTAD   Palu

S2: UNPAD

Bandung

S3: New Castle

S1, Pend. kimia

S2, Kimia Analitik

S3, Kimia Analitik

25 Kasmudin Mustapa 00-0811-7406 08/11/1974 Lektor

(***)

Dr. S.Pd., M.Pd S1 : UNTAD Palu

S2 :  UM Malang

S3: UM Malang

S1, Pend. kimia

S2, Pend. Kimia

S3: Tek. Pembelajaran

26 Moh. Lamsuri 00-2307-6604 23/07/1966 Asisten Ahli Drs. M.Si. S1 : IKIP

Yokjakarta

S2 : UGM

Yokjakarta

S1, Pend. Kimia

S2, Kimia Organik